R. Steinerbibliotheek Antwerpen
antroposofische bibliotheek met meer dan 3500 titels + een 40-tal lopende tijdschriften, gespecialiseerd in antroposofie, steinerpedagogie, bd-landbouw, organische architectuur, astrosofie, enz.
Gitschotellei 188, B-2140 Antwerpen
Tel.: 03/237.87.10
E-mail: steinerbib@telenet.be


"De R. Steinerbibliotheek is steeds op zoek naar extra boeken voor haar lezers. Regelmatig kopen we daarom nieuwe en tweedehands boeken aan. Af en toe horen we van onze lezers dat ze thuis antroposofische boeken hebben, maar deze eigenlijk van de hand willen doen. Boeken weggooien voelt niet goed aan. Als u thuis ook antroposofische boeken hebt die u weg wilt omdat de boekenkast te klein geworden is, omdat u het boek niet meer nog een keertje zal lezen, om welke reden dan ook: geef ons een seintje, schenk uw boeken aan ons. De geschonken boeken zullen zeker een plaats vinden tussen de boeken van de bibliotheek.


Open op donderdag van 10u tot 15u en vrijdag van 10.15u tot 15.00u en op zaterdag van 10.00 tot 12.00u.
Gesloten tijdens de schoolvakanties.

--> de catalogus van de antroposofische bibliotheek in Antwerpen vind je op onze downloads-pagina
--> voor een lijst met recente aanwinsten, klik hier
--> voor boekbesprekingen en recensies, klik hier
--> voor een lijst met tweedehandsboeken die te koop zijn, klik hier
--> de grootste Nederlandstalige antroposofische bibliotheek bevindt zich in Den Haag:

De catalogi van de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Den Haag en van het Onderwijs Media Centrum van Hogeschool Helicon in Zeist zijn sinds kort online. Ze zijn te raadplegen via www.antrowebcat.nl.


Naast de Antwerpse bibliotheek, zijn er ook elders in Vlaanderen nog antroposofische bibliotheken. We geven een zo volledig mogelijk overzicht. Voor veranderingen in openingsuren e.d.m. zijn wij afhankelijk van de informatie die deze bibliotheken aan ons doorgeven.Antroposofische bibliotheek Gent
Lousbergskaai 44, B-9000 Gent
Tel.: 09/233.54.58 (alleen tijdens de openingsuren)
Open op donderdag van 9.00u tot 16.00u en zaterdag van 10.00u tot 12.00u. Gesloten tijdens de schoolvakanties.
De catalogus van de antroposofische bibliotheek Gent vind je op de website van de Antroposofische Vereniging.Fondation R. Steiner
de collectie van deze bibliotheek is vooral Franstalig
Troonstraat 194, B-1050 Brussel
Tel.: 02/649.70.95
E-mail: fondationr.steiner@skynet.be
Open op woensdag van 10.00u tot 16.00u en zaterdag van 10.00u tot 16.00u.
(In de Kerst- en zomervakantie gesloten.)

NIEUWE AANWINSTEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Social and Emotional Education. An International Analysis
Auteurs: Christopher Clouder + Bo Dahlin, René Diekstra, Pablo Fernandez Berrocal, Belinda Heys, Linda Lantieri en Harm Paschen

Onlangs publiceerde de Spaanse Stichting Marceline Botin een rapport over sociale en emotionele opvoeding. Het betreft een studie over de situatie hieromtrent in Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Zweden, de Verenigde Staten en Spanje. Het onderzoek en de publicatie werden geleid door Christopher Clouder, de CEO van de European Council for Steiner Waldorf Education.
Het volledige rapport kan gratis gedownload worden op http://education.fundacionmbotin.org/index.php?a=education_responsable_analisis_internacional, of door te klikken op www.socialandemotionaleducation.com (en daarna op 'Responsible Education', waarna een overzicht van de hoofdstukken verschijnt).
De antroposofische bibliotheek in Antwerpen heeft een gedrukte versie in haar rekken staan!Der lebendige Rudolf Steiner. Eine Apologie
Auteur: Mieke Mosmuller

De meest lezenswaardige boeken zijn ongetwijfeld diegene die uit woede en/of bevlogenheid tot stand zijn gekomen. Der lebendige Rudolf Steiner. Eine Apologie van Mieke Mosmuller is zo’n gedreven boek. Het werd geschreven ter verdediging van Rudolf Steiner.
Auteur Mieke Mosmuller vindt dat Steiner verdedigd moet worden tegen de aanvallen, die hem volgens haar vooral vanuit de antroposofische beweging zelf worden toegebracht.


lees hier de recensie
Het Licht dat tussen mensen leeft
Auteur: Wijnand Mees

Enkele maanden voor hij stierf las Wijnand Mees het boek De Da Vinci Code van Dan Brown. Hij zag hoe het de wereld veroverde en voelde het als zijn taak daarop een antwoord te geven.
Brown gebruikt het fresco 'Het Laatste Avondmaal' van Leonardo da Vinci als 'bewijs' voor een relatie tussen Jezus en Maria Magdalena en geeft daarbij een louter materialistische uitleg aan iets wat esoterisch van aard is.
Dat je het fresco ook anders kunt duiden, laat Wijnand zien in dit boek. Daarin neemt hij de schildering als uitgangspunt voor een niet alleen met rijpe blik maar ook met jeugdig enthousiasme gescheven verhaal over dé centrale gebeurtenis in de ontwikkeling van de mensheid: de komst van de God die Mens werd.
Het antwoord van Wijnand verdient zeker een plaats temidden van de vele reacties die de afgelopen tijd vanuit verschillende richtingen en in allerlei vormen op het boek van Dan Brown zijn gegeven. De lezer hoeft niet bekend te zijn met de inhoud van De Da Vinci Code.Bronnen van het christendom
Auteurs: Bastiaan Baan, Christine Gruwez & John van Schaik

In het najaar van 2007 verscheen bij Christofoor een boek van 3 auteurs: Bastiaan Baan, Christine Gruwez en John van Schaik. De eerste is priester in de Christengemeenschap, de tweede is cultuurfilosoof en publicist, de derde godsdiensthistoricus en directeur van het Origenes-Instituut en hoofdredacteur van Bres. Samen hebben zij het over drie stromingen in het christendom: het petrinische, het paulinische en het johanneïsche christendom.
In het woord vooraf waarschuwt de uitgever ons dat de drie keer drie bijdragen neerslagen zijn van een voordrachtenreeks over hetzelfde thema en dat de drie auteurs ook duidelijk een eigen stijl en hier en daar zelfs een eigen woordenschat bezigen. Wie daar aanstoot aan neemt, zo wordt gezegd, kan misschien de bijdragen per auteur lezen in plaats van in de volgorde van het boek.
Die volgorde is een ietwat chronologische volgorde. In een eerste deel bespreken de drie auteurs drie verschillende vormen van messiasverwachting in de voorchristelijke tijd. In een tweede deel gaat het over de drie apostelen Petrus, Paulus en Johannes zelf. En in een laatste deel worden de vroegchristelijke stromingen die op deze apostelen voortgaan, besproken.Toon wat je kunt. Portfolio als spil van de steinerpedagogie
Auteur: Rüdiger Iwan

Rüdiger Iwan werkt al meer dan twee decennia als steinerschoolleraar in Zuid-Duitsland. Hij is begeesterd door de mogelijkheden die deze pedagogie biedt om jongeren van vandaag als individu tot hun recht te laten komen op school.
Wat Iwan de ‘portfoliomethode’ noemt, is naar waarheid echte, authentieke steinerpedagogie, ontstaan vanuit de wil om iedere leerling datgene te geven waar hij of zij nood aan heeft. Het is een methode die de leerlingen niet alleen tot doen en handelen brengt, maar hen ook tot betere waarnemers maakt. Met name op het sociale vlak: waarnemers van zichzelf en van anderen. Het eigen leren leren evalueren en met betrekking tot het leren van andere leerlingen tot een zakelijke leer-relatie leren komen.
‘Leren’ is veranderen. Wie niet bereid is tot verandering, hij rake dit boek niet aan. Wie daarentegen oog heeft voor de enorme veranderingen die zich in de laatste decennia in het bewustzijn en de attitudes van kinderen en jongeren hebben voltrokken, vindt in dit boek wellicht inspiratie voor de eigen lespraktijk …

Religieuze oriëntatie. Leerplanaanwijzingen van Rudolf Steiner


In deze publicatie vindt men de leerplanaanwijzingen van Rudolf Steiner met betrekking tot religieus onderwijs, zoals verzameld door E.A. Karl Stockmeyer.
Verder ook nog de tekst 'Het religieuze, het godsdienstonderwijs en de cultische handelingen in de wereldschoolbeweging. Rudolf Steiners impuls als opdracht voor de toekomst' van Helmut von Kügelchen.Die Farbe Gottes
Auteur: Christine Gruwez

Bij Pforte Verlag verscheen het recentste boek van Christine Gruwez: Die Farbe Gottes. Christine Gruwez waagt een discrete blik achter de sluier van een duizenden jaren oude cultuurnatie, die in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit naar een nieuwe identiteit zoekt. Haar kijk op Iran, dat van in de Oudheid tot nu toe door het Westen altijd als een fascinerend land maar tegelijk ook als een bedreiging werd beschouwd, onthult de symptomen van een verscheurd land waarin de rijkdom en de veelheid van het historische erfgoed zich ook in de problemen van nu weerspiegelen.
In de pretentieloze en alledaagse schets van persoonlijke ontmoetingen en gebeurtenissen worden de heersende atmosfeer van onveiligheid en wantrouwen, maar ook de verwachtingen en hoop van de bevolking duidelijk. Historische en biografische aanvullingen werpen een licht op verscheidene spirituele en religieuze stromingen, periodes en hun vertegenwoordigers, die de bodes van een culturele ‘verjonging’ zouden kunnen worden.Paracelsus. Lezer en bewerker van het boek der wereld
Auteur: Rudolf Steiner

Naast vele kortere en langere vermeldingen elders in zijn werk heeft Steiner drie uitvoerige beschouwingen aan het leven en de betekenis van Paracelsus gewijd: het hoofdstuk Agrippa von Nettesheim en Theophrastus Paracelsus, gepubliceerd in 1901, de voordracht Paracelsus, gehouden in 1906 in Berlijn, en de voordracht Van Paracelsus tot Goethe, 1911 in Berlijn. Deze drie beschouwingen zijn gebundeld in dit boekje van uitgeverij Woudezel.