VIA LIBRA: uitgeverij & bibliotheek

BELANGWEKKENDE UITGAVEN OP KLEINE SCHAAL

Via Libra is een kleine uitgeverij die 3 à 4 titels per jaar uitbrengt. Enerzijds gaat het om publicaties die de antroposofie of een aspect van de antroposofie op een laagdrempelige manier bekend willen maken. Anderzijds gaat het om boeken of onderzoeksrapporten over gespecialiseerde thema’s van algemeen cultureel belang. Al deze uitgaven worden op de markt gebracht zonder winstoogmerk. Om de boeken voor een betaalbare prijs te kunnen aanbieden, kiest de uitgeverij ervoor om de hele productie (uitgezonderd het drukken) binnenshuis te houden en uitsluitend zelf voor de verdeling in te staan, voornamelijk met vrijwilligers.

De vzw beheert tevens de R. Steinerbibliotheek van Antwerpen, gevestigd in de Gitschotellei 188, te Borgerhout, op hetzelfde adres als dat van de Federatie van Steinerscholen.
De bibliotheek is open op donderdag, vrijdag en zaterdag (niet tijdens schoolvakanties).


Zeker weten, denken loont
van Wilbert Lambrechts & Herman Meyvis
Prijs: 12 euro (+ verzendingskosten)
Voor meer info: zie onze boekenpagina.


vzw VIA LIBRA
Gitschotellei 188 – B-2140 Antwerpen
Email: info@via-libra.be

zomervakantie Via Libra: van 15 juli tot 15 augustus 2017 – bestellingen opnieuw mogelijk vanaf 16 aug.
Het lichtbaken van 1917
van Rudolf Steiner
met uitvoerige inleiding door Wilber Lambrechts
ISBN: 978 90 77611 25 8
Prijs: 15,00 euro (+ verzendingskosten).
Bestellen via e-mail naar info@via-libra.be
Deze website werd laatst aangepast op 9 maart 2017.
Via Libra wordt door geen enkele instantie gesubsidieerd