Vzw VIA LIBRA is op 1 april 2009 begonnen met een doorstartoperatie: de naam 'Rudolf Steineracademie' werd veranderd in Via Libra, voornamelijk omdat het woord 'academie' tot al te veel misverstanden leidde.
De doelstellingen van Via Libra blijven grotendeels dezelfde als die van de Rudolf Steineracademie, namelijk een autonome beweging voor vernieuwing van de cultuur, denkend en handelend vanuit de antroposofie. Nog meer dan vroeger zal Via Libra focussen op een goed uitgebouwde antroposofische bibliotheek en op het verder ontwikkelen van de enige Vlaamse/Belgische antroposofische uitgeverij (zie onze boeken).
Voor deze doorstart en naamsverandering werd gewacht op de verhuis die er al langer zat aan te komen. We zitten nu samen met boekhandel De Kleine Prins en met de Federatie van Steinerscholen in hetzelfde gebouw. Met beide organisaties is er een goede samenwerking.
Wie op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten, publicaties enz., maar tegelijk ook een blik wil krijgen op het antroposofische leven in Vlaanderen in het algemeen, kan zich gratis en voor niks abonneren op ons
digitaal nieuwsmagazine.


Fonds voor geesteswetenschappelijke publicaties
Nog meer dan vroeger wil vzw Via Libra in de toekomst blijven fungeren als (kleine) uitgeverij van resultaten van geesteswetenschappelijk onderzoek.
Om dit mogelijk te maken hebben we in de zomer van 2005 een fonds in het leven geroepen. Wie het uitgeven van geesteswetenschappelijke publicaties wil ondersteunen, kan daarvoor een gift overmaken op rekening nummer 523-0460475-91 van vzw Via Libra vzw.

Reeds uitgegeven met behulp van dit fonds:

Het dierbare België
van Luc Vandecasteele;

Tijdgenoten onderweg
van Christine Gruwez

Toon wat je kunt
van Rüdiger Iwan

Voor meer info over deze publicaties, kijk op onze pagina 'publicaties'.Klik op volgende link om meer te weten te komen over

> Statuten

De statuten en de raad van bestuur van de vzw.