Eenheid in verscheidenheid in de kathedraal van Chartres

Werner Govaerts
Dit cahier is geen gids voor de kathedraal, maar in de eerste plaats een inspiratiebron voor leraren die met een elfde klas naar Chartres gaan. Het bevat tips en antwoorden voor de vragen van elfdeklassers, en kan ook alle anderen die geïnteresseerd zijn in steinerpedagogie in de bovenbouw interesseren.
ISBN: 978 90 77611 46 3
Prijs: 19,00 euro

De wereldreligies. Veelvoud en samenklank. Christendom

Albert Schmelzer & Angelika Schmitt
Albert Schmelzer en Angelika Schmitt vertellen in dit boek over het leven van Jezus, inclusief een aantal fragmenten en verhalen uit het Nieuw Testament. Verder geven zij een overzicht van de geschiedenis van het christendom en de verschillende kerken. Het boek sluit af met twee uitgewerkte biografieën van mensen die als christen hebben willen leven.
ISBN: 978 90 77611 44 9
Prijs: 18,00 euro

Geen mens zonder God

Luc Vandecasteele
Luc Vandecasteele komt tot heel andere conclusies betreffende het bestaan van God dan Etienne Vermeersch. In dit boek weerlegt hij op basis van rationele argumenten de vermeende noodzaak tot atheïsme van de moderne wetenschap.
ISBN: 978 90 77611 30 2
Prijs: 20,00 euro

Islam en christendom. In wezen diep verbonden?

Luc Vandecasteele
In het boek gaat de auteur op zoek naar de ware betekenis van de Koran. Hij hanteert daarvoor verschillende vertalingen.
ISBN: 978 90 77611 13 5
Prijs: 12,00 euro

De Rubens Code

Jos Verhulst
Dit boek werpt een verrassend licht op een onbekend gebleven aspect van het religieuze œuvre van Pieter Pauwel Rubens (1577-1640).
ISBN: 978 90 77611 12 8
Prijs: 15,00 euro