Hoe leer je vreemde talen? Een inleiding op het vreemdetalenonderwijs

Erhard Dahl
Een levendige beschrijving van de doelstellingen en methodes van het vreemdetalenonderwijs op de steiner/waldorfschool.
ISBN: 978 90 77611 42 5
Prijs: 15,00 euro

Waldorfpedagogie in het tijdperk van het alledaagse medialeven

Edwin Hübner
Hoe kunnen steiner/waldorfscholen bijdragen tot het ontwikkelen van vaardigheden die kinderen en jongeren van de 21e eeuw nodig hebben om actief vorm te geven aan de technische en mediawereld van vandaag.
ISBN: 978 090 77611 43 2
Prijs: 10,00 euro

Het einde van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd

Otto Müller
De drie boekdelen bieden een uitstekend referentiekader voor de leerkracht om in de 7e, 8e en 9e klas het vak geschiedenis te onderwijzen zoals het op een steinerschool hoort.
Uitgegeven door: Federatie Steinerscholen
Prijs: 12,00 euro

De feestelijke afscheidsweek van de Waldorfschool in maart 1938

Wilbert Lambrechts
Naar aanleiding van het jubileumjaar Waldorf 100 schenken we in dit boek aandacht aan de zeven jaar durende sluiting van de Waldorfschool van Stuttgart door het nationaal-socialistisch regime vanaf 1 april 1938.
ISBN: 978 90 77611 35 7
Prijs: 14,00 euro

Het geestelijke licht van de Waldorfschool

Peter Selg
Een samenvatting van de essentialia van de steinerpedagogie.
ISBN: 978 90 77611 32 6
Prijs: 12,50 euro

Een verreikende sociale daad

Emile Gevers, Ernst Lehrs e.a.
Twee van de zeven toespraken die werden gehouden bij de opening van de eerste steinerschool in Antwerpen, in 1954.
ISBN: 978 90 77611 29 6
Prijs: 10,00 euro

Naar de voet van de regenboog

Herman Meyvis
Dit boek is de eerste Nederlandstalige inleiding op de projectieve meetkunde, zonder formules, maar met inzichtelijke tekeningen.
ISBN: 978 90 77611 20 3
Prijs: 12,00 euro

Waldorf. De Vrijescholen. De geschiedenis van een naam

Hansjörg Hofrichter
De brochure gaat over de oorsprong en de geschiedenis van de naam ‘Waldorf’, maar is tegelijk een beknopte inleiding over steinerpedagogie (Waldorfpädagogik in het Duits).
Prijs: 4,00 euro

De kleine wereldburger

Erna Kint
Een kind heeft reeds een hele reis achter de rug en komt met zijn rugzakje volgeladen bij ons aan.
Prijs: 7,95 euro

Toon wat je kunt. Portfolio als spil van de steinerpedagogie

Rüdiger Iwan
Rüdiger Iwan is begeesterd door de mogelijkheden die deze pedagogie biedt om jongeren van vandaag als individu tot hun recht te laten komen op school.
Prijs: 9,00 euro